Lektör

Lektörsläsning

En lektörsläsning har en rådgivande funktion. Jag läser din berättelse och fokuserar på olika byggstenar som tillsammans skapar förutsättningar för en bra och sammanhållen berättelse.

– Storyline/röd tråd/intrig
– Dramaturgi
– Gestaltning
– Karaktärer och karaktärsutveckling
– Berättarperspektiv
– Logiska luckor
– Dialog
– Tempo, tempus och framåtrörelse
– Översiktligt språk och stil

Jag tittar på vilka styrkor ditt manus har och vad som skulle kunna förbättras. Allt sammanställs i en handlingsplan (bifogas med utlåtandet) och det står dig fritt att välja om du vill följa mina råd eller inte. Jag skriver ett omfattande lektörsutlåtande och kompletterar det med kommentarer direkt i manus. Efter återsänt utlåtande ingår två veckors frågor-och-svar över mail i priset, om du har frågor kring utlåtandet.

Pris*:
12 öre per ord

Prisexempel:
< 25 000 ord: 3 000 kr
35 000 ord: 4 200 kr
52 000 ord: 6 240 kr
80 000 ord: 9 600 kr

Tidsåtgång:
2-4 veckor beroende på manus


Kund debiteras 25% av totalkostnaden när jag mottager manuset, resterande (75%) debiteras efter avslutat uppdrag, när kund får utlåtandet. Inga dolda avgifter!

* 25% moms inkluderad i priset


Lektörsläsning – light

I light-versionen, som är en mer överskådlig tjänst, gör jag en mindre djupgående läsning och kikar på huvudsakligen ett fåtal områden.

– Storyline/röd tråd/intrig
– Karaktärer
– Dialoger
– Styrkor och svagheter

Jag har helt enkelt, utifrån research, plockat ut de områden som kundernas frågor oftast kretsar kring och gjort ett billigare alternativ. En handlingsplan bifogas även här, men däremot skriver jag inga kommentarer i manus. Efter återsänt utlåtande ingår två veckors frågor-och-svar över mail i priset, om du har frågor kring utlåtandet.

Pris*:
9 öre per ord

Prisexempel:
< 25 000 ord: 2 250 kr
35 000 ord: 3 150 kr
52 000 ord: 4 680 kr
80 000 ord: 7 200 kr

Tidsåtgång:
2-4 veckor beroende på manus


Kund debiteras 25% av totalkostnaden när jag mottager manuset, resterande (75%) debiteras efter avslutat uppdrag, när kund får utlåtandet. Inga dolda avgifter!

* 25% moms inkluderad i priset