Tjänster

Lektörsläsning, språkgranskning, coachning på vägen, snabbrespons … Redaktörsläsning eller kanske korrekturläsning?

Här finns något för de flesta författare som vill få hjälp med hela eller delar av sitt manus. Du kan läsa om tjänsterna längre ner!

Jag arbetar med de flesta genrer, men har en specialisering inom fantasy, magisk realism, sci-fi, feel-good, unga vuxna (YA) och barnböcker.

Villkor
Jag tar helst emot ditt manus som Word-dokument, 1.5 punkters radavstånd och teckenstorlek 12.

Priser och tidsåtgång
– Alla priser är angivna inklusive moms (25%).
– Startavgifter debiteras direkt när jag mottager manuset, resten efter utfört uppdrag.
– Manustjänster utan startavgifter debiteras i sin helhet direkt.

Tidsåtgången varierar vanligen mellan 2 – 4 veckor.


Manus på idéstadiet

Färdigt manus

Förstakapitelanalys

Första kapitlet är avgörande – det gäller att fånga läsaren eller manusgruppen. Berättelsen måste bokstavligt talat dra in läsaren i boken och inte släppa taget! Jag analyserar följande:

 • Manusets öppning
 • Introducering av karaktärerna
 • Presentation av första konflikten
 • Berättarröst och perspektiv
 • Om kapitlet öppnar för nyfikna frågor så man vill läsa vidare?

Jag skriver ihop min analys och skickar den till dig.

Pris: 2 250 kr (max 4 000 ord)

Hjälp på vägen: 30 + 20 sidor

Det här är en form av coaching och bollplank för de 50 första sidorna. Skicka dina första 30 sidor och få hjälp på vägen. Förlag och i många fall läsare ger inte ett manus mer än 30-50 sidor (om ens det) innan de bestämmer sig för om den är intressant nog att fortsätta läsa eller inte. Här tittar jag främst på:

 • Fångas jag tidigt i manuset?
 • Upprätthålls intresset?
 • Är framåtrörelsen god?
 • Introduceras läsaren till miljöer, karaktärer och intrig på ett bra sätt?
 • Ser jag mönster och tendenser som kan undvikas under det fortsatta skrivandet av manuset? (ex. småord, upprepningar etc.)

Jag skriver ner mina reflektioner och tankar i ett utlåtande som återsänds till författaren enligt tidsplan. Författaren arbetar igenom sina 30 sidor och får sedan skicka efterföljande, nya 20 sidor där jag ser över den närmaste fortsättningen och återkopplar till författaren enligt överenskommen tidsplan.

Pris: 3 000 kr

Snabbrespons

Som det låter! Är du osäker på ett lösryckt kapitel eller en kortare text, huruvida det fångar läsaren och lockar till vidare läsning? Osäker på om det är otydligt vad du vill förmedla? Om det överhuvudtaget är ett intressant kapitel? Skicka dessa sidor och få respons i form av kommentarer direkt i texten. Det behöver inte vara sammanhållande text, utan kan vara vilken bit som helst i ditt manus, helt enkelt där du känner att du behöver lite extra, snabb feedback. Kontakta mig enkelt via kontaktformuläret!

Pris: 100 kr / sida (max 5 sidor á 400 ord åt gången)

Lektörsläsning

En lektörsläsning är en analys av manusets styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Jag har en mall med olika frågor som jag söker svar på medan jag läser manuset och kan även komma att skriva löpande kommentarer med ”spåra ändringar”-funktionen i Word.

 • Vilka är manusets övergripande styrkor och svagheter?
 • Är texten anpassad till tänkt målgrupp?
 • Hur är manuset strukturerat? Finns det en röd tråd som går att följa och hänger logiken ihop?
 • Dras jag in i manuset från början?
 • Får manuset mig att se och känna det karaktärerna ser och känner?
 • Hur beskrivs och utvecklas manusets karaktärer? Fungerar antalet? Är någon överflödig för berättelsen?
 • Hur är ton och tempo?
 • Är berättarperspektivet konsekvent? Finns flera?
 • Är det något som känns upprepande eller onödigt?
 • Finns något särskilt att titta på som skulle kunna lyfta manuset det där lilla extra?

När jag funnit svaren på dessa frågor skriver jag ett utlåtande som jag skickar tillbaka till författaren. Samman med det kommer en handlingsplan där jag sammanfattar utlåtandet mer i punktform och visar vad du lämpligast börjar med. Efter återsänt utlåtande ingår två veckors frågor-och-svar över mail i priset, om du har frågor kring utlåtandet.

Pris: 2 000 kr i startavgift + 12 öre/ord

Redaktör

Som egenutgivare kan det vara guld värt att anlita en redaktör när manuset är färdigskrivet, språkgranskat och kanske genomgånget av lektör. Förlag har oftast egna redaktörer.

Jag lägger upp en tidsplan som vi följer under arbetets gång. Det här är en mer omfattande variant av lektörsläsning och jag går igenom manuset i sin helhet två gånger.

Jag redigerar och lägger in ändringsförslag direkt i texten med ”Spåra ändringar”-funktionen i Word, som du sedan godkänner eller ignorerar. Även här arbetar jag med frågor som jag söker svar på medan jag läser.

 • Håller den röda tråden? Funkar eventuella sidohistorier?
 • Är språkanvändningen konsekvent och relevant för målgruppen?
 • Är berättarröst och perspektiv konsekventa genom hela manuset?
 • Stämmer eventuella faktauppgifter?
 • Håller författaren rätt tempus under hela berättelsen?
 • Används uttryck, ord, skiljetecken, förkortningar och replikmarkörer konsekvent och korrekt?
 • Finns överanvändning av småord?
 • Är eventuella (kapitel)rubriker relevanta och lockande?
 • Följer karaktärerna sina egna mönster och/eller utveckling på ett logiskt och relevant sätt?

Jag lägger in ändringsförslag, små och stora, direkt i texten med hjälp av ”Spåra ändringar”-funktionen i Word. Kanske föreslår jag omskrivningar av olika delar, eller till och med att vissa kapitel, stycken eller karaktärer helt tas bort. Efter att jag har gått igenom manuset gör du en ny redigeringsrunda och väljer om du vill godkänna eller ignorera mina förslag. Därefter går jag igenom manuset i sin helhet en andra gång och tittar extra noga på eventuella nyskrivna delar. Jag skriver en form av utlåtande som sammanfattar redaktörsrundorna. Efter din sista redigeringsrunda är manuset förhoppningsvis klart att skicka vidare för formgivning eller sättning.

Pris: 18 000 kr upp till 100 000 ord.
Därefter 100 kr/1 000 ord.

Språkgranskning

Språkgranskning är den tjänst du väljer om du vill ha en ordentlig genomgång av språket i ditt manus. Det är med andra ord inte samma sak som korrekturläsning, utan föregår detta steg. I en språkgranskning fokuserar jag på språkets olika element och skriver in ändringsförslag i texten med hjälp av granskningsverktyget i Word. Jag ser över:

 • Grammatik
 • Meningsbyggnad
 • Ev. överanvändning av ord och uttryck
 • Anföringar
 • Ev. syftningsfel

Pris: 2 000 kr i startavgift + 14 öre/ord

Korrekturläsning

När manuset är testläst, lektörsläst och språkgranskat, i bästa fall även genomgånget av redaktör, erbjuder jag korrekturläsning i syfte att helt färdigställa manuset inför tryck. Innehåll och språk ska vara klart.

Jag korrekturläser och gör eventuella ändringar i Word med ”spåra-ändringar”-funktionen påslagen så du kan se alla ändringar jag gjort. Du får sedan tillbaka manuset och godkänner eller förkastar ändringarna.

Pris: 2 000 kr i startavgift + 14 öre/ord.

Barnboksmanus

Barnboksmanus läser jag oavsett genre och målgruppen är 0-12 år.

I barnboksmanus lägger jag lite extra fokus på det språkliga avseende berättarröst, perspektiv och ton så att det passar den yngre målgruppen. När du skickar in ditt manus, ange därför vilken målgrupp du riktar dig mot. Utöver det ser jag över om karaktärer, story och dramaturgi fungerar bra för våra yngre läsare. Jag tittar också på hur befintliga illustrationer fungerar i relation till texten. En bild- och textanalys, med andra ord.

Mina tjänster för barnböcker delas in i bilderböcker för 0-6 år och kapitelböcker 6-12 år.

Pris:
0-6 år: 2 800 kr
6-12 år: Startavgift 2 000 kr+10 öre/ord

Paketlösningar10% rabatt på varje vald tjänst!

Om du är intresserad av flera av mina tjänster är du välkommen att kontakta mig via kontaktformuläret. Du får 10% rabatt på varje tjänst du väljer, men det kommer också med en tidsplan som behöver följas, då jag planerar hela företagets verksamhet utifrån de uppdrag jag tar in. Jag förbehåller mig rätten att ändra i tidsplanen om kunden inte följer den.

Varmt välkommen med ditt manus!